Software Specialists


Frontbyte utvikler fantastiske brukeropplevelser

Frontbyte er et rendyrket UX-byrå. Vi er spesialister på å planlegge, designe, utvikle og teste digitale produkter og tjenester.

Våre ansatte og vår kompetanse

Våre ansatte har bakgrunn fra ledende teknologi-miljøer med fokus på utviklingen av digitale produkter og brukeropplevelser. Prototyper etableres raskt og kunden involveres i en smidig prosess. Mange IT-løsninger svikter i målet om å hjelpe til med oppgaven. I mange tilfeller ender oppgaven i en forvansket utgave som først og fremst er tilpasset systemet, ikke mennesket. Mennesket tjener maskinen, ikke motsatt.

De første 30 årene handlet om T-en i “IT”. De neste vil handle om I-en.

Våre kunder

Våre kunder er ledende på sine områder og viser stor vilje til innovasjon gjennom ulike prosesser for digitalisering. Vi hjelper våre kunder med å planlegge og gjennomføre sine digitale ambisjoner.

Kontaktinformasjon

Selskapet ledes av Robert Kristiansen som var første nordmann til å etablere et eget selvstendig softwareselskap i India i 2003. Selskapet ble i løpet av kort tid ledende innenfor å levere modererte offshoretjenester for programvareutvikling til ledende teknologimiljøer.

Ring oss: +47 417 66000